Thinky
THINKY

THINKY to zestaw materiałów, planerów oraz matryc szkoleniowych, które ułatwiają prowadzenie warsztatów,

szkoleń zajęć.

 

THINKY zawiera trzy opcje planerów:

• tygodniowy

• miesięczny

• roczny

 

Pięć matryc do narzędzi:

• SWOT

• Persona

• Ścieżka klienta

• Kanban

• Naming


Zestaw stanowi pakiet niezbędnych materiałów do działań warsztatowych w firmach, na szkoleniach, warsztatach czy podczas zajęć integracyjnych.


Może mieć zastosowanie zarówno jako narzędzia ułatwiające prace trenerom, szkoleniowcom, zespołom i zarządom. Może być też stosowany w szkołach podczas zajęć. Produkt będzie dostępny poprzez stronę produktu thinky.pl, która jest w trakcie realizacji

Nazwa

"Thinky" to nazwa produktu, nowoczesnych planerów, która wywodzi się od słowa "think". Nazwa ta ma na celu podkreślenie znaczenia myślenia, kreatywności i organizacji w kontekście efektywnego planowania.

Thinky to połączenie słów "think" (myśleć) i "inky" (odwołujący się do atramentu). Nazwa nawiązuje do procesu myślenia, notowania ważnych pomysłów, celów i zadań przy użyciu pisania lub rysowania.

Sygnet w logo odzwierciedla tematykę szkoleniową oraz narzędzia związane z rozwojem i organizacją. Ślad markera symbolizuje zaznaczanie istotnych informacji i celów, chmurka rozmowy reprezentuje komunikację i wymianę pomysłów, a karteczki samoprzylepne oraz wykres wzrostu odnoszą się do notowania, organizacji i monitorowania postępów.

Całość nazwy i logo ma na celu reprezentować nowoczesne podejście do planowania i organizacji, ułatwiając skupienie się na istotnych aspektach pracy i osiąganiu celów.

Logo

Sygnet w logo nawiązuje do narzędzi i tematów szkoleniowych (ślad markera, chmurka rozmowy, karteczki samoprzylepne, wykres wzrostu).

Nowoczesny, minimalistyczny styl identyfikacji o patelowych kolorach ułatwiający skupienie się tylko na ważnych rzeczach.

Białe przestrzenie (białe kartki) wypełniane zdjęciami, tekstami i grafikami. Tytuły “podkreślone” w ważnych miejscach.

Produkty

Planer roczny

Planer roczny to strategiczne narzędzie organizacyjne, służące do długofalowego planowania i strukturyzowania działań na przestrzeni całego roku. W formie spójnego zestawienia kalendarzowych wydarzeń, zadań i etapów umożliwia skupienie się na kluczowych priorytetach oraz śledzenie postępów w realizacji celów. Dzięki planerowi rocznemu łatwiej jest wyprzedzać wyzwania, dostosowywać swoje strategie i efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby.

Planer miesięczny

Planer miesięczny to praktyczne narzędzie organizacyjne, pozwalające na skuteczne planowanie i monitorowanie aktywności w ciągu jednego miesiąca. Dzięki przejrzystemu układowi umożliwia śledzenie kluczowych wydarzeń, bieżących projektów, zadaniowych priorytetów oraz harmonogramu, pomagając osiągać zamierzone rezultaty w ustalonym czasie.

Planer tygodniowy

Planer tygodniowy to narzędzie codziennego użytku, które pomaga w efektywnym planowaniu i organizacji zadań na przestrzeni jednego tygodnia. Forma strukturalnego kalendarza umożliwia skupienie się na kluczowych aktywnościach, takich jak spotkania, priorytetowe zadania i cele, co z kolei przyczynia się do zwiększenia produktywności i osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Dzięki planerowi tygodniowemu łatwiej jest zarządzać swoim czasem, unikać zaległości i utrzymywać spójność w realizacji działań.

Tablica Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC) to zaawansowane narzędzie strategiczne, które umożliwia zdefiniowanie, zaprojektowanie, a także przedstawienie w wizualny sposób kompleksowego modelu biznesowego firmy lub produktu w sposób zwięzły i przystępny. Składa się z dziewięciu kluczowych bloków, z których każdy koncentruje się na istotnym aspekcie modelu biznesowego. W jego skład wchodzą: propozycja wartości, segmenty klientów, kanały dystrybucji, źródła przychodów, relacje z klientem, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania oraz kluczowi partnerzy. BMC stanowi nie tylko narzędzie wizualizacji, ale również platformę do analizy, planowania i udoskonalania strategii biznesowej. Dzięki swojej wszechstronności BMC wspomaga innowacje, umożliwia dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia rynkowego i prowadzi do tworzenia efektywnych modeli biznesowych, które przynoszą wartość klientom i generują zyski.

Tablica kanban

Tablica kanban rewolucjonizuje organizację projektów, zadań lub działań, dostarczając skuteczne rozwiązanie oparte na wizualizacji i strukturyzacji pracy. Bazuje na zasadzie wizualizacji i sekwencjonowania pracy za pomocą kolumn, karteczek i limitów pracy w toku. Dzięki tablicy Kanban zespoły mogą jasno śledzić postęp prac, identyfikować opóźnienia i potencjalne blokady oraz dostosowywać priorytety w czasie rzeczywistym. Ta metoda zapewnia lepszą przejrzystość, efektywność oraz możliwość ciągłej optymalizacji procesów, co przyczynia się do zwiększenia produktywności zespołu oraz osiągania celów.

Tablica naming

Tablica do namingu stanowi wsparcie dla procesu tworzenia nazw dla marek, produktów lub usług. Wykorzystuje strukturalny układ, który umożliwia generowanie, analizowanie i wybór odpowiednich nazw, uwzględniając różnorodne aspekty takie jak zrozumiałość, oryginalność, dostępność domen internetowych czy dopasowanie do wartości i wizerunku. Dzięki tablicy do namingu użytkownicy mogą efektywnie kierować kreatywnym procesem tworzenia nazw, co w efekcie pomaga w budowaniu mocnych i rozpoznawalnych marek oraz produktów.

Tablica persona

Tablica do określania (buyer) persony jest narzędziem ułatwiającym tworzenie szczegółowych profili docelowych klientów poprzez zorganizowaną analizę różnych cech i charakterystyk. Dzięki temu narzędziu można lepiej zrozumieć potrzeby, zachowania oraz preferencje klientów, co umożliwia dostosowanie strategii marketingowej i komunikacyjnej w celu skutecznego dotarcia do właściwego segmentu rynku. Tablica do określania persony zapewnia głębszy wgląd w psychografię i demografię klientów, wspomagając kreację treści i działań marketingowych o większej trafności oraz oddziaływaniu.

Tablica ścieżka zakupowa

Tablica ścieżki zakupowej klienta to narzędzie umożliwiające zrozumienie pełnej drogi, jaką potencjalny klient przechodzi od momentu identyfikacji potrzeby do finalnego zakupu. Poprzez strukturalne przedstawienie etapów, zainteresowań, interakcji i decyzji podejmowanych przez klienta tablica ta pomaga zidentyfikować kluczowe momenty wpływające na podejmowanie decyzji zakupowych. Dzięki temu marketerzy mogą dostosowywać strategie i treści, aby trafniej odpowiadać na oczekiwania potencjalnego klienta w różnych fazach procesu zakupowego, co finalnie ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia konwersji i skuteczności działań marketingowych.

Tablica analiza SWOT

Tablica analizy SWOT to narzędzie umożliwiające systematyczną ocenę wewnętrznych mocnych i słabych stron oraz zewnętrznych szans i zagrożeń związanych z daną firmą, produktem lub projektem. Poprzez przedstawienie tych czterech wymiarów w strukturalny sposób przeprowadzenie analizy SWOT pomaga zidentyfikować istniejące korzyści, wyzwania oraz możliwości poprawy i rozwoju. Analiza SWOT dostarcza zarówno wglądu w otoczenie rynkowe, jak i w wewnętrzną sytuację organizacji, co umożliwia podejmowanie lepiej wyważonych decyzji strategicznych oraz wypracowanie efektywnych planów działania.

Naklejki

Naklejki – uzupełniają materiały szkoleniowe i pomagają wykorzystać możliwości pracy z tablicami do maksimum, ułatwiają pracę w grupach, skupienie się na kluczowych elementach i doskonale uzupełniają tablice pod kątem wizualnym.

Oferta

O szczegóły oferty zapytaj Biuro Obsługi Klienta bok@drukarniaakapit.pl