PARP
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

Tytuł Projektu: Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Drukarnia Akapit Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 5 281 005,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 999 450,00 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Drukarnia Akapit Sp. z o. o. poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji – dzięki wdrożeniu rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję, etap I

Planowane efekty: Wzrost konkurencyjności Drukarni Akapit Sp. z o. o. dzięki wykorzystaniu wzornictwa, wprowadzenie na rynek nowych produktów.